Onderhoudsplanning voor uw kerkgebouw !

 

Een onderhoudsplan voor een kerkgebouw, zoals die door ons wordt opgesteld, vereist een specifieke deskundigheid.  Deskundigheid die wij kunnen leveren vanuit onze jarenlange ervaring. Het onderhoudsplan bevat een gedetailleerde opsomming en onderzoek van alle onderdelen van het kerkgebouw, welke onderhoud vereisen.

 

Anders dan bij een meerjaren onderhoudsplan voor appartementen of scholen zijn er voor kerken andere verwerkingsnormen. De kostenverdelingen in een meerjaren onderhoudsplan voor het kerkbeheer zijn volledig afgestemd op uw wensen en de specifieke plaatselijke situatie. Op basis van een uitgebreid onderzoek ter plaatste worden alle elementen welke onderhoud behoeven geÔnventariseerd, aan elk element worden onderhoudshandelingen met een cyclus gekoppeld. Tevens wordt vastgesteld  op welk moment de uitvoering van het onderhoud gestart dient te worden.

 

Al deze gegevens worden gekoppeld aan actuele tarieven waarna de te verwachten kosten over de komende jaren (tot maximaal 48 jaar) inzichtelijk zijn. Hiervan uitgaande is het dus mogelijk een financiŽle reservering te maken zodat u niet voor onverwachte uitgavenposten komt te staan op het gebied van onderhoud, en u tevens de middelen kunt reserveren om het geplande onderhoud uit te voeren. Deze zogeheten kapitalisatie wordt standaard bij uw meerjaren onderhoudsbegroting geleverd en kan door u als gemeente worden gebruikt om de hoogte van de jaarlijkse reserveringen te bepalen die nodig zijn voor het onderhoud van uw kerk of verenigings gebouw.

 

Om er voor te zorgen dat het onderhoudsplan actueel blijft, is het mogelijk om tegen een geringe vergoeding per 1, 2 of 3 jaar een update abonnement af te sluiten. Hierdoor wordt het onderhoudsplan steeds opnieuw met een rollende horizon geactualiseerd. Eventuele mee- of tegenvallers op het gebied van het onderhoud worden dan verwerkt zodat met een vrij stabiele reservering rekening gehouden kan worden.

 

Tot slot bieden wij de mogelijkheid, om het onderhoudsplan online te muteren, zodat op elk moment beschikt kan worden over een actueel onderhoudsplan. Lees hier meer informatie met betrekking tot de periodiek verplichte keuring laagspanning.

 

We zijn ons uiteraard bewust van het non-profit karakter van een kerkelijke gemeente en werken daarom met interessante tarieven.

 

U kunt hier geheel vrijblijvend een offerte aanvragen.

 

Direct contact met een van onze medewerkers? Bel geheel vrijblijvend  0800 0900 200 (gratis) of 078-6849750