Overzicht Diensten | OnderhoudsPlanning.nl
Uw specialist in onderhoudsplanning!
Onderhoudsplanning.nl, biedt u meer waarde!

Een overzicht van onze diensten!

Onderstaand treft u een overzicht van onze diensten met daarbij samengevat wat deze dienst inhoud.

Meerjaren onderhoudsplan algemeen

Onze onderhoudsplanning bevat een gedetailleerde opsomming en onderzoek van alle onderdelen van uw vastgoedobject. Op basis van een uitgebreid onderzoek ter plaatse wordt er vastgesteld wat de onderhoudsstatus is en met frequentie deze vervangen dienen te worden. Op basis daarvan maken wij de berekening van de te verwachten kosten over de komende jaren (tot maximaal 48 jaar).

Meer info over: Meerjaren onderhoudsplan


Online onderhoudsplanning

Wie bieden de mogelijkheid om geheel zelfstandig uw onderhoudsplanning op te stellen, te muteren en werkzaamheden gereed melden. Met deze service, die als abonnement wordt aangeboden, heeft u op elk moment een actueel onderhoudsplan. Handig voor kleine VvE's.

Meer info over: Online onderhoudsplanning


Onderhoudsplanning projecten

Wij hebben ervaring met het in kaart brengen van projectmatig onderhoud. U kunt dan denken aan hele woonwijken of bijvoorbeeld complexen op verschillende locaties, waarbij er centrale begroting moet worden opgesteld.

Meer info over: Onderhoudsplanning project


Onderhoudsadvies

Het onderhoud van uw vastgoed stelt u vaak voor lastige vragen en dilemma's. Leveranciers hebben vaak een sterke voorkeur voor een bepaalde toepassing of vorm van onderhoud, waarbij objectiviteit niet altijd gewaarborgd is. Naast een totaaloplossing in de vorm van technisch beheer, bieden wij u ook als losse dienst een onderhoudsadvies.

Meer info over: Onderhoudsadvies


Technisch Beheer

Samen met u stellen we de uitgangspunten voor het onderhoudsbeleid vast. Het onderhoud van het onroerend goed en de openbare ruimten zijn bepalend voor de kwalitatieve uitstraling van uw bezit en de waardeontwikkeling ervan.

Meer info over: Technisch Beheer


Onderhoudsplan VvE minder dan 10 appartementen

Voor onderhoudsplanning van VvE's met minder dan 10 appartementen, hebben wij een specifiek product ontwikkeld. Zo houden we een goed en volwaardig onderhoudsplan ook voor kleinere VvE's betaalbaar. 

Meer info over: MJOP VvE < 10 app.


Onderhoudsplan VvE meer dan 10 appartementen

Onze onderhoudsplanning bevat een gedetailleerde opsomming en onderzoek van alle onderdelen van uw VvE (vereniging van eigenaren), woning, bedrijf, kerkgebouw, schoolgebouw of welk ander pand dan ook, die onderhoud vereisen. Op basis van een uitgebreid onderzoek ter plaatse wordt er vastgesteld wat de status is en welke onderdelen op welk moment onderhoud nodig hebben of vervangen dienen te worden. Tevens wordt op basis van de situatie vastgesteld in welke frequentie elk onderdeel onderhoud behoeft.

Meer info over: MJOP VvE < 10 app.


Onderhoudsplan kantoorgebouwen

Meerjaren onderhoudsplan zakelijk vastgoed en kantoren! Onze onderhoudsplanning bevat een gedetailleerde opsomming en onderzoek van alle onderdelen van uw bedrijfs-, kantoorgebouw of fabrieksgebouw, die onderhoud vereisen.

Meer info over: Onderhoudsplan kantoor


Onderhoudsplan bedrijfspanden

Meerjaren onderhoudsplan zakelijk vastgoed en bedrijfpanden! Onze onderhoudsplanning bevat een gedetailleerde opsomming en onderzoek van alle onderdelen van uw bedrijfs-, kantoorgebouw of fabrieksgebouw, die onderhoud vereisen.

Meer info over: Onderhoudsplan bedrijfspand


Onderhoudsplan woningen

Meerjaren onderhoudsplanning voor woningen. Zeker bij grotere woning kan een meerjaren onderhoudsplanning als uitgangspunt een uitstekende balans geven in de planning van het onderhoud.

Meer info over: Onderhoudsplan woning


Onderhoudsplan scholen

Een onderhoudsplan voor scholen bevat een gedetailleerde opsomming en onderzoek van alle onderdelen van het schoolgebouw, welke onderhoud vereisen. Anders dan bij een meerjaren onderhoudsplan voor overige gebouwen zijn er voor scholen andere verwerkingsnormen zoals Lumpsum financiering.

Meer info over: Onderhoudsplan school


Onderhoudsplan kerkgebouwen

Een onderhoudsplan voor een kerkgebouw, zoals die door ons wordt opgesteld, vereist een specifieke deskundigheid. Deskundigheid die wij kunnen leveren vanuit onze jarenlange ervaring. De financiële structuur en kostenverdeling kunnen wij doorvoeren zoals deze plaatselijk gewenst is.

Meer info over: Onderhoudsplan kerk


Bouwtechnisch consult

Perfectkeur biedt u middel het bouwkundig consult een zeer betaalbare oplossing om bouwkundige expertise in te huren voor deskundig advies en beoordeling van uiteenlopende bouwkundige problemen. Het bouwkundig consult is eigenlijk het raadplegen van een bouwkundige ter plaatse voor een specifiek bouwkundig probleem.

Meer info over: Bouwtechnisch consult


Luchtdichtheidsmeting

Een luchtdichtheidsmeting kan gewenst zijn als u een te hoge energierekening, tochtklachten of last van vocht in uw woning heeft. Bij een infrarood-inspectie staan diverse technieken ons ter beschikking om de luchtstromen inzichtelijk te maken.

Meer info over: Luchtdichtheidsmeting


Asbestinventarisaties

Perfectkeur is gecertificeerd conform de norm SC 540. Dit betekend dat Perfectkeur haar werkzaamheden uitvoert volgens de wettelijke voorschriften. In de SC-540 en NEN 2991 wordt onderscheid gemaakt tussen een drietal soorten onderzoek.

Meer info over: Asbestinventarisaties


Energiebesparingsadvies groot vastgoed

Het rendement en de kwaliteit van uw vastgoedportefeuille heeft voor u, als eigenaar en/of beheerder, de hoogste prioriteit. Met een gecertificeerd energieadvies, wat zich specifiek richt op zakelijk objecten, voorzien onze specialisten u van een zeer renderend energiebesparingplan.

Meer info over: Energiebesparingsadvies


Energielabel utiliteit

Onze onderhoudsplanning wordt afgestemd op de energievragen waar uw vastgoed u voor stelt. Tevens kunnen wij het totaaladvies voorzien van een energielabel voor gebouwen.

Meer info over: Energielabel utiliteit


Laagspanning NEN3140

Voor openbare gebouwen, scholen, kerken, zorginstellingen zijn door de wetgever bepalingen afgegeven waarbij verplicht wordt gesteld dat laagspannings installatie conform NEN-EN 50110-1 NEN 3140 periodiek gekeurd dienen te worden.

Meer info over: Laagspanning NEN3140


Videoscoop inspectie

Middels een flexibele videoscoop worden inspecties uitgevoerd op bijna onmogelijke plaatsen. De duurzame apparatuur en instrumenten, welke worden gebruikt voor de inspecties, hebben een op afstand bestuurbare top. In deze top zit een video plus fotocamera en een lichtpunt welke wordt gevoed met een externe lichtbron. Doordat de top kan manoeuvreren kunnen inspecties zeer nauwkeurig worden uitgevoerd.

Meer info over: Videoscoop inspectie


Thermografische inspectie

Thermografie is een meetmethode, waarbij men de temperatuur in kaart brengt. Met behulp van een thermografische camera (infrarood) worden temperatuurverschillen in kaart gebracht. Aan de hand van een analyse van deze temperatuurverschillen kan naar een constatering toe worden gewerkt.

Meer info over: Thermografische inspectie


Gevel / spouwinspectie

De gemetselde gevels van gebouw van voor 1980 kunnen bezwijken of instorten als gevolg van doorroestende spouwankers. Er is hier al veel onrust over geweest in media en politiek, met als resultaat dat het Ministerie van VROM al in 2007 een oproep deed naar gemeenten om de eigenaren van 'risicogebouwen' aan te sporen de gevels te laten onderzoeken.

Meer info over: Gevel / spouwinspectie